Recensie 3M: "Fantastische eye opener!"

"Fantastische eye opener!"

Paul Abma als motiverend spreker bij 3M:

Donderdag 10 mei 2007 organiseerde 3M Nederland BV een symposium voor haar relaties uit de ziekenhuiswereld. Het thema van het symposium was: “Hoe motiveer ik mijn medewerkers” Aanwezig waren ruim negentig managers van diverse afdelingen zoals, IC, Hartbewaking en Anesthesie.

Na het wetenschappelijke programma was de vloer gedurende ruim een uur voor Paul Abma. In één woord geweldig hoe hij de zaal in beweging kreeg. Zijn presentatie getuigde van minutieuze voorbereiding en passie. Het publiek wisselde daverende lachsalvo’s af met ademloos luisteren. Hij toonde aan dat Attitude en Motivatie veel met elkaar te maken hebben! Het was de ideale afsluiting van een geslaagd symposium.

Een aantal steekwoorden dat we terugkregen van onze klanten:

Pim de Bruin, Senior Marketing Coördinator, Health Care, 3M Nederland