Recensie Ministerie van Defensie

"Direct, scherp en creatief!"

"Paul Abma werkte in een ochtendprogramma samen met de vertrouwenspersonen van het Commando DienstenCentra Defensie. Inlevingsvermogen, directheid, respect, menselijke warmte, een scherp analytisch vermogen, blijheid en humor zijn enkele kenmerken die zijn kwaliteit typeren. Verrassend is zijn talentvolle uitbeeldingsvermogen. Hij bereidt zich excellent goed voor. Opvallend daarbij is zijn inlevingsvermogen in de organisatie en de doelgroep aan wie hij zijn boodschap wil overdragen.
In een interactief programma raakte hij de deelnemers op een kernachtige constructieve wijze.
Paul wist op een pakkende wijze het "zijn" van vertrouwenspersoon in woord en gebaar uit te beelden.
Hij gaf de deelnemers terzake dienende tips en tools. Hij was direct, scherp, creatief en respectvol naar mens en organisatie. Een interactief programma van de eerste tot de laatste minuut. Enthousiaste deelnemers was het resultaat. Zijn humor en inhoud zullen nog lang heugen tot genoegen en bevordering van deskundigheid van de vertrouwenspersonen van het Commando DienstenCentra Defensie."
Ruud van Thiel, Voormalig Centrale Vertrouwenspersoon CDC Defensie