Recensie Telegraaf Mediagroep

"Positieve impuls!"

Onlangs heb ik een event georganiseerd voor het voltallige salespersoneel van de Telegraaf Tijdschriften Groep (TTG). De doelstelling was iedereen eenzelfde kant op te laten kijken en vooral te laten doen. De reorganisatie waar het salesteam het afgelopen jaar mee te maken kreeg en waar het nog middenin zit, heeft als onbedoeld neveneffect dat mensen vooral kijken naar wat de werkgever doet en dat ietwat te lijdend over zich heen laten komen. Een optreden van Paul Abma moest onze doelstellingen verwezenlijken.
Het onderdeel van Paul Abma was volledig toegespitst op de nagestreefde positieve attitude.
Het optreden van Paul heeft er toe geleid dat onze salesmensen op een andere, positievere manier in het reorganisatieproces staan.
Paul Abma heeft de TTG een positieve impuls gegeven.
Paul Tiebout, organisator sales event Telegraaf Tijdschriften Groep